_
Khách hàng: Littleworld JSC (Công ty cổ phần truyền thông và công nghệ Littleworld)
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc bộ phận Thiết kế Thương hiệu của
Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.