_
Khách hàng: BSI Design (Công Ty TNHH Thiết Kế & Trang Trí Nội Thất Viên Đá Xanh)
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc bộ phận Thiết kế Thương hiệu của
Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.