TOMBOLINI được xem là một kiệt tác của nước Ý và ngành may mặc của đất nước này, thông qua câu châm ngôn của hãng: “Tương lai bắt nguồn từ quá khứ” – những sản phẩm của TOMBOLINI trong tương lai dù có được thiết kế có hiện đại đến đâu cũng luôn mang một nền tảng truyền thống để phát triển. Các giá trị lâu đời quý báu cũng như kỹ thuật may lâu năm của người Ý luôn được thương hiệu TOMBOLINI lưu giữ trong từng sản phẩm của mình.

Website: https://www.tombolini.it

_
Thiết kế: Levier Agency
Khách hàng: Tombolini
Nghiêm cấm sao chép dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của tác giả.