Tag Archives: ghep may

190 lớp phủ khói nhiều màu sắc siêu đẹp cho các bạn ghép ảnh

Khói nhiều màu sắc khá đẹp, đã tách nền, chỉ cần ghép vào ảnh phù hợp. TIPS: Có thể lựa chọn các chế độ blend mode để có hiệu ứng tốt hơn Điều chỉnh opacity thích hợp Dùng mask layer để xóa các phần khói không muốn xuất hiện.   Link tải 80 lớp phủ […]