Các sản phẩm cà phê rang xay cao cấp của RitaVõ Cafe gồm 3 dòng sản phẩm chính: CULI, THÍCH & MOKA. Đây là những bao bì đầu tiên được chúng tối thiết kế cho ngành hàng Café của RitaVõ.

Website: http://www.ritavo.com/ritavocafe

_
Thiết kế: Levier Agency
Khách hàng: Rita Võ
Nghiêm cấm sao chép dưới bất cứ hình thức nào nếu không được sự cho phép của tác giả.