_
Khách hàng: Gala Royale
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc bộ phận Thiết kế Thương hiệu của Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.