Các sản phẩm cà phê rang xay cao cấp của RitaVõ Cafe gồm 3 dòng sản phẩm chính: CULI, THÍCH & MOKA. Đây là những bao bì đầu tiên được chúng tối thiết kế cho ngành hàng Café của RitaVõ.

Website: http://www.ritavo.com/ritavocafe

_
Khách hàng: Rita Võ
Được thiết kế bởi nhân sự thuộc bộ phận Thiết kế Thương hiệu của Levier Agency.
Không được sao chép dưới mọi hình thức.