TOMBOLINI được xem là một kiệt tác của nước Ý và ngành may mặc của đất nước này, thông qua câu châm ngôn của hãng: “Tương lai bắt nguồn từ quá khứ” – những sản phẩm của TOMBOLINI trong tương lai dù có được thiết kế có hiện đại đến đâu cũng luôn mang một nền tảng truyền thống để phát triển. Các giá trị lâu đời quý báu cũng như kỹ thuật may lâu năm của người Ý luôn được thương hiệu TOMBOLINI lưu giữ trong từng sản phẩm của mình.

Website: https://www.tombolini.it