190 lớp phủ khói nhiều màu sắc siêu đẹp cho các bạn ghép ảnh

Khói nhiều màu sắc khá đẹp, đã tách nền, chỉ cần ghép vào ảnh phù hợp.

TIPS:

  • Có thể lựa chọn các chế độ blend mode để có hiệu ứng tốt hơn
  • Điều chỉnh opacity thích hợp
  • Dùng mask layer để xóa các phần khói không muốn xuất hiện.

 

Link tải 80 lớp phủ khói (1): https://www.mediafire.com/download/9tqse12yixaheaa

Link tải 80 lớp phủ khói (2): https://www.mediafire.com/download/ycm1etujb4jkskq

Link tải 30 lớp phủ khói (3): https://www.mediafire.com/download/7a2vtw0f04jtplf

#lopphu #overlay #khoi

Levier agency

Hotline: (+84) 7.7555.7588  |  Email: contact@levier.vn   |   Website: www.levier.vn